Enaka pravila za upoštevanje prihodkov veljajo tudi za normirance

Mesečni temeljni dohodek je oproščen vseh davkov in prispevkov. Tu boste morali biti pozorni na točko 2.8 v obračunu. Ta je v DohDej (dohodnina od dohodka iz dejavnosti) letos nova, v njej pa izvzamete iz prihodkov mesečni temeljni dohodek, ki ste ga prejeli. Izvzem prihodkov iz tega naslova v točki 2.8…