Vlada soglaša s podaljšanjem rokov za oddajo poročil in davčnih obračunov

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. S predlogom amandmajev se med drugim podaljšujejo roki za oddajo poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021. Vlada je soglašala s predlogom amandmaja k 2. členu,…