Nudimo vam:

 

Mesečni pavšal brez skritih stroškov. V usklajenem pavšalu vam zagotavljamo tudi brezplačno svetovanje.

 

Knjigovodske in računovodske storitve

1.     Knjiženje prejetih in izdanih računov

2.     Knjiženje potnih nalogov

3.     Knjiženje bančnih izpiskov

4.     Obračun DDV

5.     Vodenje davčnih evidenc

6.     Priprava predlogov za kompenzacije

7.     Poročilo o odprtih postavkah na željo stranke

8.     Poročilo poslovanja in sprotno opozarjanje na nepravilnosti

9.     Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih

10.  Obračun plač, podjemnih pogodb, honorarjev

11.  Obračun socialnih prispevkov zavezanca

12.  Obračun dohodnine zaposlenih

13.  seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev

14.  Izdelava poročil za Banko Slovenije

15.  Izdelava vseh medletnih in letnih bilanc ter zaključnega računa

16.  Vodenje poslovnih knjig za normirance


Poslovno, davčno in finančno svetovanje

1.     Pomoč novoustanovljenim podjetjem in samostojnim podjetnikom

2.     Kadrovsko svetovanje (prijava, odjava, pogodba o zaposlitvi)

3.     Priprava dokumentacije za pridobitev posojil

4.     Pomoč pri pripravi dokumentacije za dovoljenja prireditev

5.     Nudimo davčno svetovanje za pravne osebe s področja davka od dohodka in za fizične osebe s področja davka iz dejavnosti. 

6.     Na željo stranke, zastopamo pred davčnimi organi v primerih davčnih inšpekcijskih pregledov 


Administrativna dela

1.     Izstavljanje računov in opominov v vašem imenu

2.     Vodenje vašega plačilnega prometa

3.     Pomoč pri raznih dokumentacijah, dopisih

4.     Obračun potnih nalogov v vašem imenu

5.     Prijava delavcev v vašem imenu


Pravne storitve

 

1.     Priprava pogodbe

2.     Priprava izvržbe dolžnikom