Ali izpolnjujete pogoje in ste upravičeni do temeljnega dohodka oziroma do nadomestila plače delavcem za začasno čakanje na delo?

TEMELJNI DOHODEK
Upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka za obdobje marec-maj/2020 in oproščenih prispevkov: V skladu drugim odstavkom 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.
Skladno z drugim odstavkom 91. člena ZZUOOP se šteje, da upravičenec do mesečnega temeljnega dohodka oktober –december 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Nezmožnost opravljanja dejavnosti oziroma opravljanje dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu se bo dokazovalo s primerjavo prihodkov med med relevantnimi obdobji po 2. odstavku 91. člena ZZUOOP. Če pogoj 20% upada prihodkov glede na relevantno obdobje ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

ZAČASNO ČAKANJE NA DELO
Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo: Delodajalec, ki je prejel subvencijo na podlagi ZIUOOPE – V skladu z drugim odstavkom 22.člena ZIUZEOP so do ukrepa iz 21. člena (povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam oziroma delavcem) upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.
Upoštevajo se čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo: Delodajalec, ki je prejel subvencijo na podlagi ZZUOOP- Skladno s tretjim odstavkom 68.člena ZZUOOP se šteje da so do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo prihodki letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.