Danes bo potrjen nov datum za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil

Rok za oddajo davčnih obračunov Fursu in letnih poročil Ajpesu bo 30. aprila, je predlagala vlada, njihov predlog pa bodo danes potrjevali in zelo verjetno potrdili poslanci prek nujnega postopka sprejemanja zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Spomnimo, običajni rok za oddajo obračunov in poročil je 31. marec, kar je bilo za mnoge podjetnike, podjetja, njihove računovodje, davčne svetovalce zaradi novih pravil in nekaterih nejasnostih pri upoštevanju prejemanja pomoči v obračunih prezgodaj. Konkretno omenimo normirane espeje. Trenutno sporen je primer upoštevanja pomoči v obliki oproščenih prispevkov espejem. Ti normirancem – če se razlaga ne bo spremenila – višajo davčno osnovo, navadnim espejem pa ne. Razlaga na Fursu za zdaj še ostaja takšna, na ministrstvu za finance pa zadevo še preverjajo. Tako da ostaja možnost, da tudi normirancem ta pomoč ne bo višala davčne osnove. Torej bodo – gledano z vidika pomoči – v enakopravnem položaju z drugimi poslovnimi subjekti.
Kateri roki se še prestavljajo

Z omenjenim rokom se prestavijo tudi drugi rok, torej vračilo morda neupravičeno pridobljenih pomoči. Za mesec dni pa se bo tako prestavilo tudi rok za priglasitev davčne osnove. Na podlagi oddanih obračunov se namreč izračunava nova akontacija davka na dohodke iz dejavnosti oziroma iz dohodkov pravnih oseb, pa tudi nova zavarovalna osnova za espeje.