Enaka pravila za upoštevanje prihodkov veljajo tudi za normirance

Mesečni temeljni dohodek je oproščen vseh davkov in prispevkov. Tu boste morali biti pozorni na točko 2.8 v obračunu. Ta je v DohDej (dohodnina od dohodka iz dejavnosti) letos nova, v njej pa izvzamete iz prihodkov mesečni temeljni dohodek, ki ste ga prejeli. Izvzem prihodkov iz tega naslova v točki 2.8 obračuna DohDej je mogoč samo v primeru, če je MTD vključen v prihodke. Torej: prejeti mesečni temeljni dohodek morate prišteti k prihodkom, potem pa znesek temeljnega dohodka vnesete še v točko 2.8.

Če ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev za mesečni temeljni dohodek, zaradi česar boste morali v letu 2021 mesečni temeljni dohodek vrniti, v skladu z računovodskimi standardi tega prihodka ne vključite v izkaze za leto 2020 in ga zato tudi ne izvzemate.