Kakšne spremembe za krizni dodatek prinaša PKP8?

PKP8 prinaša spremembe pri kriznem dodatku, ki ga je uvedel PKP7. K novembrski plači se po novem ne prišteva del plače za poslovno uspešnost, če je bil delavcem izplačan decembra 2020. PKP8 po novem določa, da delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), izplača ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Delodajalci, ki bodo krizni dodatek izplačali po novem PKP8, bodo morali predložiti izjavo o izplačanem kriznem dodatku do konca marca 2021. FURS pa bo delodajalcu strošek kriznega dodatka povrnil najpozneje do 20.aprila 2021.