POMEMBNI ROKI ZA ODDAJO RAZNIH POROČIL – LETNI PREGLED

10. januar - zadnji dan za plačilo prvega mesečnega obroka akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (dohodnina) oz. davka od dohodka pravnih oseb, ki se ga plačuje najkasneje do vsakega 10. v mesecu ali na tri mesece.

31. januar izpis podatkov o izplačanih dohodkih v preteklem letu za zaposlene in ostale fizične osebe.

31. marecnapoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (SP) oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOO) ter letno poročilo AJPES (bilance).

30. april prijava podatkov in spremembe podatkov o plači in zavarovalni dobi zaposlenih (ZPIZ).

31.05. – 30.06. - poslati ugovor na informativni izračun dohodnine.

do 31. v mesecu - obračun in plačilo davka na dodano vrednost za pretekli mesec (pozor dobave v EU do 20. v mesecu).

do 15. v mesecu - obračun in plačilo prispevkov za zavezanca SP oz. lastnika/zastopnika družbe DOO.

do 18. v mesecu - obračun in plačilo prispevkov za zaposlene.

do 31. decemberobvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig za prihodnje leto (SP).

Obvezni POBOTI po urniku AJPES (vsak mesec prijava dolgov/obveznosti).