1. Davčno svetovanje

Davčni svetovalci v računovodskem servisu z obsežnim pristopom zmanjšujemo vaše davčne obveznosti. Skozi leto uvajamo računovodske strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost s davčnim svetovanjem:
Naši davčni svetovalci Vam z obsežnim pristopom davčno svetujejo in zmanjšujejo vaše davčne obveznosti na minimum in so na tekočem z vedno se spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. S strankami polno sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev in jih pomagamo voditi do uspeha. Pri morebitni davčni kontroli smo v vašem imenu prisotni pri celotnem postopku. Z našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami z davčnimi pregledi zagotavljamo najboljši izid za vaše podjetje.

Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, zato nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi znanje iz področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V našem računovodstvu za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti. Glede na specifičnost vsakega posameznega podjetja nudimo naslednje storitve:

 • Optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.
 • Individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.
 • Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremičnin, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
 • Izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor. Na željo poslovnega partnerja opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.

Znižajte davčno osnovo

Podjetje lahko zniža davčno osnovo na naslednje načine:

 • Z izvzemom prejetih dividend in deležev v dobičku (razen iz off-shore držav)
 • Z delnim izvzemom ustvarjenih kapitalskih dobičkov
 • Z investicijsko davčno olajšavo
 • Z davčno olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj
 • Z davčno olajšavo za donacije
 • Z davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov
 • S transakcijami v okviru poslovanja s povezanimi osebami (vendar ne s sumljivimi transakcijami)
 • Z odbitkom tujega davka (potrebno potrdilo o odtegnjenem davku iz tujine)
 • S prevrednotenjem cen nepremičnin in finančnih investicij

 1. Poslovno svetovanje

Poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja strankam računovodskega servisa nudimo tudi finančno računovodsko in poslovno svetovanje.

Naša ekipa strokovnjakov s poglobljenim znanjem s področja računovodstva, prava in financ omogoča naslednje storitve:

 • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije.
 • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti).
 • Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev).
 • Ocenjevanje investicijskih projektov.
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin.
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
 • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine.
 • Priprava kompenzacij, asignacij.
 • Drugo finančno in poslovno svetovanje