Krizni dodatek bo izplačan že pri decemberski plači.

Krizni dodatek pripada vsem zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegala dvakratnika minimalne plače. Vsak zaposleni, katerega plača ne presega 1.881,16 evra bruto, bo tako ob izplačilu decembrske plače dobil krizni dodatek v višini 200 evrov.

Kaj če delavec ne dela cel mesec❓
Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka.

Komu krizni dodatek ne pripada❓

Krizni dodatek ne pripada zaposlenim:

???? pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov;
???? tujih diplomatskih predstavništvih;
???? konzulatov;
???? mednarodnih organizacij;
???? predstavništev mednarodnih organizacij;
???? institucij, organov in agencij Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Kako do povračila izplačila za krizni dodatek❓
Delodajalec, ki bo svojim zaposlenim izplačal krizni dodatek, za povračilo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predloži izjavo. Z njo potrjuje, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek.

???? Delodajalec mora vlogo vložiti najkasneje do konca februarja 2021.
???? FURS pa bo izplačal povračilo za izplačan krizni dodatek najkasneje do 20. marca 2021.