Nova sprememba za normirance, ki jo še lahko uveljavite za leto 2020

Normiranci, ki so bili  za obdobje marec – maj 2020 oproščeni prispevki za socialno varnost morajo oddati popravek obračuna za leto 2020 – sprememba prinaša ugodnejšo davčno obravnavo

“Zavezanci, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020 (rok je bil 30.4.2021) bodo lahko prek sistema eDavki ponovno oddali obračun kot popravek. V tem popravku bodo morali oproščene prispevke izvzeti iz prihodkov v točki 2.6 obračuna DDD-DDD,” pojasnjuje Finančna uprava RS. Oddaja popravka obračuna ni obvezna, ampak prostovoljna, prinaša pa ugodnejšo davčno obravnavo.