Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI – ne pozabite na oddajo napovedi do 1. 3. 2021

Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.

Do 1. 3. 2021 je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2020. Zakonski rok za vložitev navedenih napovedi je sicer 28. 2., ker pa je letos to nedelja, se rok prestavi na ponedeljek, 1. 3. 2021.

Vloge in opisi storitev so natančneje predstavljeni na spodnjih povezavah:

  • Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v
    najem
  • Napoved dobička iz kapitala
  • Napoved obresti na denarne depozite v Sloveniji in EU
  • Napoved obresti (razen na denarne depozite v Sloveniji in EU)
  • Napoved za odmero dohodnine od dividend
  • Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih
    instrumentov

 

VIR: https://www.gov.si/novice/2021-02-09-obresti-dobicek-iz-kapitala-dividende-najemnine-ifi-ne-pozabite-na-oddajo-napovedi/